ادمونتون

سایت‌های ایرانیان:

  1. پارس‌کانادا
  2. هفت منزل
  3. شبکه‌ی گسترش دانش

گروه‌های ایرانی

  1. انجمن دانشجویان ایرانی، دانشگاه آلبرتا (فیسبوک)
  2. انجمن اندیشه
  3. انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا
  4. شب های فیلم ماهنامه ی ایرانیان ادمونتون
  5. دانشجویان برای دانشجویان
  6. انجمن تسنیم

همشهری‌ها:

  1. دارالترجمه‌ی رسمی یکتا

پاسخی بگذارید